Međunarodna organizacija za ljudska prava, Hjuman rajts voč saopštila je da bi Evropska komisija trebalo da ispita odluku o tome da je Hrvatska spremna za ulazak u Šengen zbog tretmana migranata i tražilaca azila.

 

ZAGREB: Vodeća međunarodna organizacija za ljudska prava Hjuman rajts voč smatra da Hrvatskoj ne treba dozvoliti da uđe u "šengensku" zonu putovanja bez granica zbog tretmana migranata koji prelaze u tu zemlju iz susedne BiH.

 

Vodeća međunarodna organizacija za ljudska prava Hjuman rajts voč smatra da Hrvatskoj ne treba dozvoliti da uđe u "šengensku" zonu putovanja.