Zaustavljeno je stupanje na snagu zakona o uzurpaciji čime bi bilo trajno oteto zemljište koje su vlasti oduzimale do 1955.