Brojni imami su mučeni i ubijeni u srednjoj Bosni i na području Hercegovine, te su trpani u logore.