Razvojna strategija za arktičku zonu Rusije do 2035. godine predviđa subvencije kako bi se privukla privatna ulaganja.