Segre je zatražila da se u Italiji osnuje posebna komisija za suzbijanje svih oblika rasizma, antisemitizma, podsticanja na mržnju i nasilja na etničkoj i verskoj osnovi