Član Predsjedništva BiH podnio je krivičnu prijavu protiv predsjedavajućeg Predsjedništva zbog izjava o Oružanim snagama BiH.