Bosni i Hercegovini nametnuto je neodrživo dejtonsko uređenje, koje ima ugrađen nacionalizam kao strukturnu činjenicu, kaže Markovina.

 

BiH je nametnuto neodrživo dejtonsko uređenje koje ima ugrađen nacionalizam kao strukturalnu činjenicu, kaže Markovina.