Njemačka kancelarka će donijeti donaciju od 60 miliona eura za pomoć konzervaciji lokacije nekadašnjeg logora smrti.