Jedini dogovor koji je preostao između dve supersile je START-3, koji ističe 2021.