Na osnovu procene međunarodnih organizacija, ekonomija Kine negativno je pogođena nakon pojave fatalonog korona virusa, a to će posledično imati negativan efekat i na svetsku ekonomiju.