Fešističke i revizionističke politike na Zapadnom Balkanu stvaraju realnu opasnost da taj region ponovo zahvate krvavi sukobi.