Iz škole kažu da će učiteljicu dobiti do kraja septembra