Beznau 1 je treći po starosti aktivni reaktor na svijetu, a aktivisti smatraju da je usprkos renovacijama nuklearka sigurnosni rizik.