U BiH trebaju biti deportovana lica koja su se u proteklom periodu borila na strani oružane grupe ISIL.