Senator Kevin Kramer je rekao kako nije pravo vrijeme da se usvoji zakon koji bi razbjesnio Tursku.