Empirijski je dokazano da od ovih naših Tito može mnogo bolje, a prilično je izvjesno da od ovoga ni mrtav Tito ne može gore.   

 73