Društvene mreže su možda i najveću revoluciju postigle u povezivanju ljudi sa suprotnih krajeva sveta.