Posebnu sednicu Skupštine RS zahtevala je predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović.