Eksplozivnu napravu predškolac je pronašao na poligonu koji je koristila vojska za vežbe