Nije pošteno da oni dobivaju američku zaštitu a ne daju svoj novac, rekao je Trump.