Prosječna temperatura u periodu od 2015. do 2019. će biti viša od 1,1 stepen Celzijusa u odnosu na period od 1850. do 1900.