Udar je bio toliko jak da su teška metalna na ulazu u prostoriju sa strane sa bankomatom odletela oko 10 metara