Zakonom je predviđeno da državna imovina postaju svi vjerski objekti od prije 1918. godine koji su dio kulturne baštine.