Tuzlanska kompanija Transturist najavila je da će pokrenuti disciplinski postupak protiv vozača autobusa koji je migrante prebacio na sedišta u zadnjem delu autobusa da se ne bi mešali sa ostalim putnicima.

 

Prema riječima svjedoka, vozača je migrante prebacio u zadnji dio autobusa da se ne bi miješali sa ostalim putnicima.

 

Prema riječima svjedoka, vozač je migrante prebacio u zadnji dio autobusa da se ne bi miješali sa ostalim putnicima.

 

Tuzlanska kompanija Transturist najavila je da će pokrenuti disciplinski postupak protiv vozača autobusa koji je migrante prebacio na sedišta u zadnjem delu autobusa da se ne bi mešali sa ostalim putnicima