"Uljezu" je potrebno da zna samo MAC adresu mete, a to je često lako pogoditi po ponuđenom nazivu