Jedan kineski robot je uspešno položio ispit na Medicinskom fakultetu i dobio licencu za rad kao doktor