Jedan broj korisnika koji je nadogradio najnoviju verziju operativnog sistema za Apple telefone ima problem sa Bluetooth-om, WiFi -jem, i sa virtuelnom tastaturom.