Jedan broj korisnika koji je nadogradio najnoviju verziju operativnog sistema za Apple telefone ima problem sa Bluetoothom, WiFi i sa virtuelnom tastaturom.