„Fejcbuk“ je koristio lične podatke korisnika društvene mreže kako bi vršio pritisak na konkurente i pomagao prijateljima