Izricanje kazni preko Skype-a ili FaceTime nije nova pojava. To je rezultat dugogodišnjih priprema sudija koji vjeruju da mogu uštediti vrijeme i novac prilagođavanjem sudova novoj tehnologiji, izbegavajući da prevoze optužene u sudnice.

 

Internet izricanje kazni nije nova pojava.