Tokom narednih godina veliki broj ljudi će izgubiti posao zbog robotizacije i automatizacije, ali roboti (još) ne mogu da zamene ljude u upravljanju kompanijama i donošenju važnih odluka.