Da bi pomogao učenicima koji su ostali kod kuće, Minecraft je na raspolaganje stavio mnoštvo besplatnog obrazovnog materijala.

 

Kako bi pomogli učenicima koji su ostali kod kuće da nastave sa učenjem, u Minecraft-u je na raspolaganju nova tura