ITeS je deo informacionih tehnologija koji se bavi upotrebom računara, softverskih rešenja, interneta i telekomunikacija za unapređenje poslovnih procesa, optimalnije korišćenje resursa i podizanje efikasnosti preduzeća