​Od 1,5 milijardu korisnika na kraju 2017. godine, kompanija WhatsApp je došla do preko dvije milijarde početkom 2020. godine.

 

Od 1,5 milijardu korisnika na kraju 2017. godine, kompanija WhatsApp je došla do preko 2 milijarde početkom 2020. godine. Za