Možda ju ne koristite često, ali web kamera je postala sastavnim dijelom opreme koju se očekuje u prenosnom računaru, poput touchpada ili ekrana u boji.