Čačak - U sklopu aktivnosti na pripremi svoje dugoročne strategije i programa pomoći u Srbiji,