Čačak - Srpska pravoslavna crkva ove godine je obeležila najveći događaj u svojoj istoriji -