Čačak - Vojna kompanija „Sloboda” obeležiće sutra 71. godinu rada uručenjem nagrada jubilarcima.