Čačak - Inovativni program „Klikeraša” ima za cilj da inicira ljubav prema nauci i učenju i da kod dece