Čačak – Svedoci smo brojnih nesreća u kojima se životi gube utapanjem u reci ili jezeru, tada sa većim ili manjim uspehom na scenu