Čačak - Osnovna škola „Preljina” uspešno nastavlja realizaciju ekoloških projektnih aktivnosti, ne samo u matičnoj školi