Čačak - Štab za bojkot izbora formirali su one političke organizacije koje su do sada proglasile bojkot. Pored svih članica Saveza