Čačak - U okviru projekta „Podrška održivom povratku interno raseljenih lica na Kosovo“, danas je u Čačku održana javna prezentacija