Čačak - Kao Narodna stranka smo zaduženi da mislimo o narodu i zbog toga smo pokušali da dođemo do elementarnih činjenica