Čačak - Prve dane „Dečjeg oktobra” Ogranak Gradske biblioteke u Zablaću je u saradnji sa OŠ „Vladislav Petković Dis” obeležio u četvrtak,