Čačak - Imate stare fotografije, plakate, pozivnice, programe ili živo sećanje na godine kada su u Domu JNA u Čačku