Čačak – Broj krivičnih dela koje počine lica mlađa od 14 godina je u porastu.