Čačak - Odlukom o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Čačka uvedene su lokalne komunalne takse za korišćenje prava,