Čačak - Pol Fortije Džons (Salado, Teksas, SAD, 18. april 1893 – Njujork, 24. novembar 1940), kao američki novinar prešao je Albaniju