Snatana je besno skočio na Đukića, a zadrugari su ga jedva obuzdali